Grupne vježbe

Grupe su ograničene na maximalno 6 polaznika da bi se mogli što kvalitetnije posvetiti svakom korisniku te vježbe individualno prilagoditi njegovim problemima. Grupe vode prvostupnici fizioterapije i kineziterapije sa višegodišnjim iskustvom.

CURVY SPINE je namjenjen za djecu sa skoliozom ili kifozom. Kako bi se kontinuirano i što kvalitetnije pratila skolioza/kifoza kod djece, nakon završene individualne edukacije, pružamo mogućnost grupnog vježbanja.
 
Termini CURVY SPINE grupe: 
Ponedjeljak i srijeda u 8.00 h
Utorak i četvrtak u 19.00 h

LUCKY SPINE  je namjenjen za djecu sa lošim držanjem koji je posljedica slabih mišića ili mišićnog disbalansa. Vježbe su fokusirane na jačanju i istazanju ciljane muskulature zadužene za održavanje pravilne posture tijela.

Termini LUCKY SPINE grupe:
Ponedjeljak i srijeda u 19.00 h 
Utorak i četvrtak u 8.00 h

Dobrobiti grupnog vježbanja za djecu:
- Vježbanje u grupi potiče djecu na redovan rad kod kuće
- Međusobno pružanje potpore i razmjenjivanje iskustava.  

FIZIO FIT programom je namjenjen svim ženama koje zbog neprirodnih i prisilnih položaja u svakodnevnom životu imaju problema sa napetim i slabim mišićima, smanjenom pokretljivošću kralježnice te naravno boli. FIZIO FIT program osmišljen je na način da ciljanom mišićnom aktivacijom stimuliramo neaktivnu muskulaturu da bi se na taj način smanjila aktivnost previše aktivne muskulature. Sa time djelujemo na ponovno uspostavljanje mišićnog balansa tijela i djelujemo na bolju pokretljivost zglobova i kralježnice. 

Termini FIZIO FIT grupe:
Ponedjeljak i srijeda u 18.00 i 20.00 h
Utorak i četvrtak u 9.00 h